Jdi na obsah Jdi na menu

Současnost

Dnešní náš onkologický klub navazuje na tradice z minulosti. Nejsme svázání žádným programem, nejsme určeni k tomu, abychom vytvářeli zisk. Pro naši činnost si finanční prostředky opatřujeme jednak z členských příspěvků, jednak z darů od sponzorů a v neposlední řadě z prodeje kytiček – z akce, kterou završuje Liga proti rakovině. Nezanedbatelný je i příspěvek z měst a to jak z Nového Města na Moravě, tak i z Bystřice nad Pernštejnem. Ze získaných finančních prostředků přispíváme členům na rekondiční pobyty v lázeňských ústavech a pořádáme zájezdy na divadelní představení. Organizujeme cvičení a turistické pochody.

Počet našich členů v letech 2015 i 2016 významně vzrostl. Oproti zakládajícím je nás více jak dvojnásobně. Určitý počet členů je z Bystřice nad Pernštejnem. Nezapomínáme na naše kamarády a kamarádky, kteří už na klubová setkání docházet nemohou. Jsme stále v kontaktu s jednou ze zakládajících, i v pokročilém věku 93 let usměvavou Jarmilkou Feimonovou, kterou každoročně navštěvujeme v domově pro seniory ve Svratouchu.

Ještě poděkování, a to celému našemu onkologickému klubu, za přátelský vztah mezi sebou a za dobrou náladu při všech klubových setkáních. Následně pak paní Jarmile Burešové za organizační schopnosti při zajišťování „kytičkového dne“ a za spolupráci na pořádání této dnešní společenské akce. Dále je třeba poděkovat paní Vlastě Peckové taktéž za spolupráci na pořádání této akce. Nelze opominout poděkování paní Miladě Špačkové za podnět k pořádání „kytičkových dnů“. A ještě panu Františku Musilovi, Libě Pechové, Heleně Stojarové, Zdeňku Hegerovi a Radkovi Baručákovi za pořádání úspěšných kulturních vystoupení.

Stále ale platí, setkávání s lidmi s podobnými zdravotními problémy a učit se je zvládat, jsou hlavním naším posláním.

František Havlíček – předseda
Nové Město na Moravě, září 2016

 

uvodni-obrazek-vysocina.jpg