Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Dne 22. 12. 1998 bylo na Ministerstvu vnitra zaregistrováno občanské sdružení MEDICOP – medicínské centrum onkologické prevence, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Jeho členy byli MUDr. Stríž, MUDr. Albrecht, MUDr. Hladká, ing. Janů, pan Přichystal a sestry z onkologického oddělení nemocnice Nové Město. Posláním sdružení bylo provádět preventivní osvětovou, výchovnou, propagační a informační činnost. V takto malém počtu členů a pracovním vytížení, nebylo možné pomáhat onkologickým pacientům. Bylo nutné založit onkologický klub, jehož členy budou samotní pacienti. 23. 11. 2000 se konala první schůzka členů sdružení s oslovenými pacienty, kteří souhlasili se založením takového klubu. První schůzka přípravného výboru se konala 11. 1. 2000 a dohodnuto, že klub s názvem Návrat bude pracovat pod občanským sdružením MEDICOP. Toto bylo odsouhlaseno na Valné hromadě občanského sdružení dne 25. 1. 2001. Předsedkyní klubu se stala paní Jana Petrová, sídlo na Tyršově ul. č. 446, v Novém Městě na Moravě. Tato změna byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra 6. 3. 2001. Od této doby se činnost sdružení rozvíjela i jiným směrem.

V prvé řadě byla organizována pravidelná setkávání členů klubu, cvičení, plavání v bazénu, turistické vycházky, návštěvy divadel a jiných kulturních akcí, ozdravné pobyty ať již organizované přímo klubem, nebo onkologickým klubem Arcus Česká Lípa.
 
První vydařený ozdravný pobyt se konal již 5.–8. 5. 2001 v areálu firmy Žďas v Zubří. Zúčastnilo se ho 18 členů. Další ozdravný pobyt organizovaným Arcusem Česká Lípa se konal ve dnech 31. 5. – 14. 6. 2001 v Chorvatsku ve středisku Zagori. Účastnilo se ho 10 našich členů.

Nemohu zde vypisovat všechny pobyty, které jsme zorganizovali sami, nebo za přispění Arcusu za ty roky co se scházíme. Tedy jen stručně – Karlovy Vary, Boskovice, Komorník, Sedmihorky, Kostelec u Zlína, Karlova Studánka, Harachov, Poděbrady, Františkovy Lázně, Lázně Toušeň, Mšené a Svratka. Ze zahraničních pak Alpy ve Švýcarsku a Riviéru ve Francii. Některé byly zorganizovány i opakovaně.

Dne 6. 6. 2003 byla na Ministerstvu vnitra byla zaregistrovaná změna sídla občanského sdružení MEDICOP ze Žďáru nad Sázavou na stejnou adresu jako sídlo klubu Návrat, tj. Tyršova 446, Nové Město na Mor.

Na Valné hromadě občanského sdružení MEDICOP konané dne 15. 3. 2005 odstoupil z funkce předsedy sdružení MUDr. Stríž, který byl posledním členem původního sdružení založeného v roce 1998. Je pravdou, že nebýt jeho, nikdy by klub onkologických pacientů nevznikl. Děkujeme.

Další podstatná změna nastala vážnou nemocí a pozdějším úmrtím předsedkyně Jany Petrové. Na Valné hromadě 16. 1. 2007 byl zvolen předsedou ing. František Havlíček. Musely být vydány nové Stanovy sdružení a změna sídla sdružení na Hornická 971, Nové Město na Moravě. Dne 12. 2. 2007 bylo toto zaregistrováno na Ministerstvu vnitra.

Od té doby bez podstatných změn jsme organizovali naše klubová setkání v Kulturním domě, turistické výšlapy po Vysočině, společné návštěvy divadel v Jihlavě, Brně, Praze, Boleradicích a ozdravné pobyty. Náš počet se neustále zvyšuje, což je dobře. Nikdo nechce být se svými problémy sám.

Vlasta Pecková
Nové Město na Moravě, září 2016

 

uvodni-obrazek-historie.jpg